Många av er som har ett medlemslån och aktivspelrätt har utnyttjat möjligheten att få lånet reglerat genom avdrag ifrån spelavgiften de senaste åren. Dock finns det några som har en fordran kvar på bolaget 2022-12-31 denna information är till er.

TPC Golf Brollsta AB (Bolaget) har ställt ut ett antal skuldebrev/skuldsedlar på beloppet 15 000 kr med förfall den 31 december 2022.

Bolaget har rätt att avräkna ej betalda spel- och andra avgifter under löptiden vid återbetalning.

Innehavare har också erbjudits att erhålla viss återbetalning i förtid genom rabatterade spelavgifter.

Har du en sådan skuldsedel skall du återlämna den i original till Bolaget, ange därvid också aktuellt kontonummer.

Bolaget kontrollerar i vad mån betalningsskyldigheten fullgjorts och i vad mån förtida återbetalning utnyttjats samt verkställer utifrån detta. Återbetalning sker under december 2022 till uppgivna konton.

Har du en giltig skuldsedel i original och aktiv spelrätt så ber vi dig att:

Alt 1, skicka in originalen tillsammans med aktuellt kontonummer (clearing och bankkonto nr) till adressen nedan.

Alt 2, scanna in kopior (fram och baksida) på originalen tillsammans med aktuellt kontonummer (clearing och bankkonto nr) ni får sedan komma in på angiven tid och överlämna originalhandlingarna.

Ange kontaktuppgifter (e-post) så återkommer vi efter kontroll av giltigheten.

Postadress:
GolfStar Sverige AB
Lindövägen 100
186 92 Vallentuna
Märk kuvertet: ”TPC Brollsta medlemslån”

eller  via

E-post:
info@golfstar.se
Ämnesrad: TPC Brollsta medlemslån